Elektronický průvodce Ostrovem Korfu – slavnosti a svátky


 

Svatý Spiridon

1. leden: Svátek sv. Basilea (Protochronia)

děti a dopravní policisté dostávají v ten den dárky; cizincům může být nabídnuta větvička bazalky.

6. leden: Epifanie (ton Theofanion)

den křtu Ježíše v Jordánu. V pobřežních vesnicích se pořádají procesí od kostela k moři. Vhozením kříže do moře žehná biskup vodám, mladí chlapci se pro něj potápějí a snaží se jej znovu vylovit.

25. březen: Den nezávislosti Řecka

Státní svátek v upomínku počátku osvobozeneckého boje v roce 1821. Procesí a vojenská přehlídka v Kerkyře

Svatý Spiridon

Velikonoční svátky

Velikonoční svátky jsou nejvýznamnějším církevním svátkem v pravoslavném náboženství a slaví se mnohem více než Vánoční svátky. Nesouhlasí s našimi Velikonocemi, neboť se vypočítávají podle Juliánského kalendáře a všechny tyto svátky jsou pohyblivé. Pravoslavné řecké Velikonoce začínají v církevním kalendáři nedělí už 70 dnů před velikonoční nedělí 
(Ne 28.1.2018, 17.2.2019, 9.2.2020, 21.2.2021, 13.2.2022, 5.2.2023, 25.2.2024, 9.2.2025)
a končí nedělí 56 dnů po velikonoční neděli
(Ne 3.6.2018, 23.6.2019, 14.6.2020, 27.6.2021, 19.6.2022, 11.6.2023, 30.6.2024, 15.6.2025).
V podstatě se dělí na tyto části: předpostní období, velkopostní období, pašijový týden, velikonoční týden a svatodušní svátky. V následujícím seznamu jsou uvedeny ty nejvýznamnější.

PŘEDPOSTNÍ OBDOBÍ

masopustní neděle [Tis Apókreo]: 11.2.2018, 3.3.2019, 23.2.2020, 7.3.2021, 27.2.2022, 19.2.2023, 10.3.2024, 23.2.2025
omezení masitých jídel. Apokriés = masopust. makriá apo kréas = doslovně daleko od masa.

syropustní neděle [Tyrofágu]: 18.2.2018, 10.3.2019, 1.3.2020, 14.3.2021, 6.3.2022, 26.2.2023, 17.3.2024, 2.3.2025
omezení mléčných výrobků a vajec

VELKOPOSTNÍ OBDOBÍ

velkopostní pondělí [Katharí Deftéra]: 19.2.2018, 11.3.2019, 2.3.2020, 15.3.2021, 7.3.2022, 27.2.2023, 18.3.2024, 3.3.2025
První den velkého půstu podle ortodoxního ritu – za pěkného počasí všichni pořádají v přírodě pikniky a pouštějí se draci.

Květná neděle [Kyriakí ton Vaión]: 1.4.2018, 21.4.2019, 12.4.2020, 25.4.2021, 17.4.2022, 9.4.2023, 28.4.2024, 13.4.2025
V Řecku se světí vavřínovou ratolestí na památku vjezdu Ježíše do Jeruzaléma před jeho utrpením.
Na Korfu probíhají litanie a procesí s ostatky sv. Spiridona.

PAŠIJOVÉ OBDOBÍ

Modré pondělí [Megáli deftéra]: 2.4.2018, 22.4.2019, 13.4.2020, 26.4.2021, 18.4.2022, 10.4.2023, 29.4.2024, 14.4.2025
Šedivé úterý [Megáli tríty]: 3.4.2018, 23.4.2019, 14.4.2020, 27.4.2021, 19.4.2022, 11.4.2023, 30.4.2024, 15.4.2025
Škaredá středa [Megáli tetárty]: 4.4.2018, 24.4.2019, 15.4.2020, 28.4.2021, 20.4.2022, 12.4.2023, 1.5.2024, 16.4.2025
Zelený čtvrtek [Megáli pémty]: 5.4.2018, 25.4.2019, 16.4.2020, 29.4.2021, 21.4.2022, 13.4.2023, 2.5.2024, 17.4.2025

Velký pátek Velikonoční [Megáli paraskeví]: 6.4.2018, 26.4.2019, 17.4.2020, 30.4.2021, 22.4.2022, 14.4.2023, 3.5.2024, 18.4.2025
Každý kostel má své vlastní procesí. Ta nejzajímavější vycházejí po setmění z Metropolitní katedrály s biskupem a dalšími církevními hodnostáři.

Bílá sobota Velikonoční [Megáli sávato]: 7.4.2018, 27.4.2019, 18.4.2020, 1.5.2021, 23.4.2022, 15.4.2023, 4.5.2024, 19.4.2025
Ráno je otevřena rakev sv. Spiridona a světec putuje v procesí městem. Kolem jedenácté hodiny jsou vyklizeny policií hlavní ulice a z horních pater domů začnou obyvatelé vyhazovat staré vázy, hrnky a talíře. Údajně je tento zvyk vyjádřením rozhořčení nad Jidášovou zradou. O půlnoci pak biskup zazpívá píseň o Kristově zmrtvýchvstání, rozezní se všechny zvony, lidé rozsvítí světla, každý zažehne svíci a jsou odpáleny stovky ohňostrojů.

Hod boží Velikonoční [To Ágio Páscha]: 8.4.2018, 28.4.2019, 19.4.2020, 2.5.2021, 24.4.2022, 16.4.2023, 5.5.2024, 20.4.2025
Celý ostrov slaví, zpívá řecké písně a tančí tradiční řecké a ostrovní tance, víno teče proudem, lidé jsou zváni na některé policejní stanice i na místní námořní základnu.

VELIKONOČNÍ OBDOBÍ

Velikonoční pondělí [Diakenysímu Deftéra]: 9.4.2018, 29.4.2019, 20.4.2020, 3.5.2021, 25.4.2022, 17.4.2023, 6.5.2024, 21.4.2025
V Lakones ještě oslavy pokračují, jinak se odpočívá po velkých nedělních oslavách.

první pátek po Velikonocích [Zoodóchos Pighi]: 13.4.2018, 3.5.2019, 24.4.2020, 7.5.2021, 29.4.2022, 21.4.2023, 10.5.2024, 25.4.2025
Svátek životodárného jara (Zoodóchos Pighi) v Paleokastritse.

SVATODUŠNÍ OBDOBÍ

Nanebevstoupení Páně [Análipsi tu Christú]: 17.5.2018, 6.6.2019, 28.5.2020, 10.6.2021, 2.6.2022, 25.5.2023, 13.6.2024, 29.5.2025
40. den po paschální neděli, vždy ve čtvrtek.

Svatodušní neděle [Pentikostý]: 27.5.2018, 16.6.2019, 7.6.2020, 20.6.2021, 12.6.2022, 4.6.2023, 23.6.2024, 8.5.2025
Tzv. Letnice, česky padesátý den – 50. den po paschální neděli.

Svatodušní pondělí [Ágios Pnévmatos]: 28.5.2018, 17.6.2019, 8.6.2020, 21.6.2021, 13.6.2022, 5.6.2023, 24.6.2024, 9.5.2025
Příliš se nedrží, pouze v kostelech zasvěcených svaté Trojici (Agia Triada) se koná posvícení.

Ostatní svátky

1. květen

Svátek práce

21. květen: Den Jónské unie (Enosis ton Eptanison)

Státní svátek Jónských ostrovů připomíná výročí připojení ostrovů k Řecku v roce 1864.

Červenec: Místní oslavy a pouti

7. červenec v Benitses a Avliotes
8. červenec v Kavosu
20. červenec v Makrades, Magoulades a Ag. Prokopis.

První polovina srpna:

hudba, tance a umění v Kato Korakiana.

6. srpen:

oslavy v klášteře na hoře Pantokrátor.

11. srpen:

Svátek v hlavním městě na počest sv. Spiridona.

15. srpen: Nanebevzetí Panny Marie

oslavy ve všech obcích s mariánským kostelem (např. v Kassiopi) k uctění památky Panny Marie.

23. srpen:

Oslavy svátku Panny Marie Odighitrie v Pelekas a Gastouri.

8. září:

Svátek Panny Marie ve vesnici Afra.

24. září:

Svátek Panny Marie Myrtiotissy blízko Glyfády a ve vesnici Vatos.

28.říjen: Státní svátek – den ochi

v památku „velkého historického NE“ ze strany Řecka na Mussoliniho ultimátum v roce 1940. Tento den je dnem slavnostních vojenských přehlídek a pokládání věnců u památníků padlých vojáků.

6. listopad: – první listopadová neděle (pohyblivý svátek)

Svátek v hlavním městě na počest sv. Spiridona.

12. prosinec: Den sv. Spiridona (Agiou Spiridonos)

Všichni Spirosové obdrží v den svého svátku dárek; svaté tělo je v kostele postaveno na výšku a jeho obutá chodidla jsou nabízena věřícím k políbení.

25./26. prosinec: Vánoce

tyto svátky se na ostrově slaví podstatně méně než Velikonoce. Navíc se neslaví jako u nás 24. prosince.

Ostrov Korfu - Kerkyra