Elektronický průvodce Ostrovem Korfu – další zajímavá místa


 

Střed ostrova – hlavní město Korfu

Old Fortress – Stará pevnost:

Vzdálenost od Kerkyry: přímo v Kerkyře
Počet foto v původní galerii: 90

     Stará pevnost je původní byzantská citadela za jejímiž zdmi se až do 16. století rozkládala vlastní Kerkyra. Ještě před vstupem do samotné pevnosti, vlevo od mostu spojujícího citadelu s pevninou Korfu můžete spatřit pomník z carrarského mramoru hraběte Johanna Matthiase von der Schulenburg. Tento benátský žoldák velel úspěšné obraně ostrova proti Turkům v roce 1716. Ti k ostrovu přitáhli s 40 000 armádou proti nimž měl Schulenburg pouhých 3 000 obránců. Přesto obrovské přesile nepodlehli a na důkaz díků mu ostrované postavili v roce 1718 tento pomník. Schulenburg se narodil roku 1661 v německém Magdeburgu a zemřel v roce 1747 ve Veroně.
     Dnešní pevný most přes uměle vytvořený příkop Contrafossa umožňující přístup do pevnosti nahradil původní dřevěný, který se kdysi na noc zdvihal. Pevnost samotná se rozkládá na původním poloostrově (dnes tedy ostrově), kterému dominují dva zhruba 60m vysoké skalnaté pahorky. Byzantští obyvatelé nejprve opevnili jeden z nich (nazývaný Castel a Mare nebo Castel Vecchio), později Benátčané opevnili i druhý a připojili zásobárny obilí, věznice a další stavby, vnitřní část propojili spojovacími tunely a vnější obehnali hradbami. V té době bylo do pevnosti také umístěno sídlo vlády ostrova. Později Britové doplnili vojenský špitál, kasárna a v roce 1840 kostel sv. Jiří v dórském stylu. Část vnějších prostor i některé budovy staré pevnosti jsou volně přístupné po zaplacení poplatku ve výši 3,5€ Některé z dříve dostupných míst jsou dnes již nepřístupné z bezpečnostních důvodů, takže původní fotogalerie je svým způsobem dnes unikátní.
     V místnosti vpravo hned za vstupní branou si můžete prohlédnout několik raně křesťanských mozaik zvířat z 5. století pocházejících z baziliky v Paleopolis. Místní Byzantský spolek zde také vystavuje zbytky fresek ze 14. a 17. století pocházejících z kostela sv. Mikuláše v Kato Korakiana, fragmenty kamenných oltářních skříní, bibli psanou na pergamenu ze 13. století a zajímavou ikonu ze 17. stol. zobrazující svatého Iasona a Sossipatra, mezi nimiž s korunou na hlavě stojí Agia Kerkyra.
     V protější místnosti pak najdete státní muzejní obchod, nabízející ke koupi autorizované kopie uměleckých předmětů vystavovaných v různých řeckých muzeích. Obchod nabízí i možnost zaslání větších předmětů po celém světě.
     Součástí komplexu Staré pevnosti je i oblíbená kavárna Old Fortress a pobřežní maják na západním vrcholku. Z něj je též velice pěkný pohled na celé město i na vzdálenou pevninu.

Ostrov Korfu - Kerkyra