Elektronický průvodce Ostrovem Korfu – další zajímavá místa


 

Střed ostrova – hlavní město Korfu

Ostrov Vidos:

Vzdálenost od Kerkyry: v Kerkyře, cca 15 minut lodí
Nemá původní galerii

     Tento malý neobydlený ostrov se nachází téměř severně nad starým přístavem. Z něj mezi desátou hodinou dopolední a půlnocí vyjíždí malá loď každou celou hodinu na ostrov a každou půlhodinu zpět. U malého přístavu  jsou dva památníky, jeden věnovaný Rusům a Řekům padlým za Francouzské okupace v roce 1799 a druhý Řekům a Srbům padlým za první světové války. Také zde je taverna, ve které se můžete občerstvit. 
     Pokud se vydáte kolem ostrova po směru hodinových ručiček, minete nejprve několik maličkých pláží s výhledem na Kerkyru, poté dijdete k prvnímu skatskému kempu. Za ním následuje první ze dvou větších pláží, kde se dá dobře koupat. Tyto dvě pláže odděluje vyvýšený zalesněný výběžek na který když vystoupáte úzkou stezkou, můžete objevit vchod do malé pevnosti. Při mé první návštěvě (2013) byla možnost vstoupit do jejího nitra, resp. do jedné malé části. O dva roky později však již byl vstup uzavřen. 
     Stezka dále nepokračuje a je potřeba se vrátit k poslední odbočce a kolem vnitřní zdi opevnění dojít k pláži druhé. Kolem ní se pohybuje několik bažantích rodinek, samci jsou trochu méně plaší a často zavítají i mezi lidi, samičky se spíše skrývají v okolním bohatém porostu. Za touto druhou pláží na severním výběžku ostrova se nachází druhý skautský tábor. Ten však bude pravděpodobně nepřístupný (cedulka v řečtině a angličtině s nápisem No Entry). V roce 2013 tam cedulka nebyla, takže v galerii je i pár obrázků z tohoto kempu. Z něj je také vidět na v moři umístěnou konstrukci, ve které výlet lodí s proskleným dnem předvádí cvičené lvouny. 
     Není-li kemp průchozí, budete muset zvolit k další cestě stezku středem ostrova. Ta vám pak dá na výběr, zda na křižovatce odbočíte vpravo a projdete zbytek cesty k přístavu středem ostrova, nebo se dáte vlevo a na další křižovatce vpravo se vrátíte na cestu kolem ostrova (rovně by vás cesta zavedla z druhé strany do skautského tábora). Východní pobřeží ostrova je kamenité a nevhodné ke koupání, v odpoledních hodinách alespoň nabízí zajímavé kontrasty modrého moře a zelených stromů. Závěr vás ještě zavede k mauzoleu srbským vojákům z první světové války, které však pravděpodobně bude uzavřené. Odsud už zbývá jen pár desítek metrů do přístavu a na loď pro návrat do hlavního města. Zapomněl jsem zmínit cenu. Za obousměrnou cestu jsem platil 2€ při cestě na ostrov, zpět už neplatíte nic ani vás posádka lodi nekontroluje. 

Ostrov Korfu - Kerkyra